On the Presence of Algorithms in Writing and Performance

Otso Huopaniemi’s video On the Presence of Algorithms in Writing and Performance was shown on May 3rd, 2019, at the NETWORKED ACTOR THEORY research event organized by Outi Condit and Simo Kellokumpu in Oodi Helsinki Central Library.

More info

View video

Post Doc Art Translation

Otso Huopaniemi is hosting the CfAR Post Doc Art Translation event at the Theater Academy, Uniarts Helsinki, on March 5th, 2019. Invited guests include N. Katherine Hayles (University of California, Los Angeles), Kirsi Monni (Theater Academy, Uniarts Helsinki), Mika Elo (Academy of Fine Arts, Uniarts Helsinki), and Andre Bentley (Sibelius Academy, Uniarts Helsinki).

View website

Image: Mika Elo

On the Presence of Algorithms in Writing and Performance

Otso Huopaniemi gave his presentation “On the Presence of Algorithms in Writing and Performance” at the VES Beyond Presence Seminar, organized by the Degree Programs in Lighting and Sound Design at the Theater Academy, University of the Arts Helsinki, on 8 December 2018.

More info

Dramaturgikirja julkaistu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on julkaissut artikkelikokoelman Dramaturgikirja: kaikki järjestyy aina. Teoksen ovat toimittaneet Katariina Numminen, Maria Kilpi ja Mari Hyrkkänen.

“Dramaturgiakirja – Kaikki järjestyy aina avaa näkökulmia esittävissä taiteissa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin murroksiin. Teksti- ja tarinakeskeisten paradigmojen rinnalle on noussut esitystä ja esityksellisyyttä painottavia ajattelutapoja. Samalla perinteiset käsitykset katsojuudesta, tekijyydestä ja valmiista taideteoksesta on määritelty uudelleen. Dramaturgialla – osien välisten suhteiden taiteella – on keskeinen rooli näiden kysymysten näkyväksi tekemisessä, jäsentämisessä ja artikuloimisessa. Kirja johdattaa lukijan tämänhetkisen dramaturgiakeskustelun ytimeen. Artikkeleissa käsitellään muun muassa kirjoittamista, lukemista, dramaturgian filosofiaa, dramaturgian ja automatisaation suhdetta sekä näytelmää esityksellisen käänteen jälkeen. Teos sisältää paitsi kentällä syntynyttä tekijätietoa myös dramaturgisen sanaston, jossa avataan nykydramaturgian keskeiset käsitteet. 2000-luvulla on puhuttu teatterin ja muidenkin taiteenalojen eri ammattien dramaturgisoitumisesta. Dramaturginen kokoava, leikkaava ja organisoiva työ ei kuulu vain alan erityisosaajille. Kirja onkin kirjoitettu niin oppikirjaksi teatteri- ja taideopiskelijoille kuin inspiraatioksi kaikille taiteen mahdollisuuksista ja taiteen tekemisestä kiinnostuneille.”

Lue kirjaa (PDF)

ELO Honorable Mention to Algorithmic Adaptations

Otso Huopaniemi’s doctoral thesis Algorithmic Adaptations | Algoritmiset adaptaatiot has received an honorable mention in The N. Katherine Hayles Award for Criticism of Electronic Literature 2018. On the Electronic Literature Organization (ELO) website, the work is described as follows:

“Algorithmic Adaptations” is born-digital scholarship, a beautifully designed piece of bilingual, multi-modal web-work. As one of the Hayles jurors put it, “Huopaniemi continues to open our field to practices and engagements less integrated than those that have established it academically, like theater, live performance, and translation.” 

Visit awards announcement

Visit Algorithmic Adaptations

LECTIO PRAECURSORIA

The introductory talk of Otso Huopaniemi’s doctoral defense, which was held on April 6, 2018 at Uniarts Helsinki, Theater Academy, has been published as video and unedited transcript.

Lectio praecursoria

 

Algorithmic Adaptations published

The written part of Otso Huopaniemi’s doctoral research, Algorithmic Adaptations, has been published.

View thesis

 

Public Examination of Algorithmic Adaptations

MA Otso Huopaniemi’s doctoral research Algorithmic Adaptations – Algoritmiset adaptaatiot will be presented for public examination on Friday, 6 April 2018 at 12 o’clock at Uniarts Helsinki’s Theatre Academy (Auditorium 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki, Finland). The examination is in Finnish and English.

More info

AMODERN 8 PUBLISHED

The newest issue of the open-access journal Amodern, entitled “Translation-Machination” and edited by Rita Raley and Christine Mitchell, is all about translation and media. Included are an interview with Otso Huopaniemi and plenty of photos from (love.abz)3, performed in Theaterdiscounter, Berlin, in 2015.

View issue

View interview with Otso Huopaniemi

Live Writing Workshop at DHN 2018

Otso Huopaniemi will give a live writing workshop at the Di­gital Hu­man­it­ies in the Nor­dic Coun­tries Conference on 7 March 2018.

More info on the conference

Writing Through Contemporary Self-Translation Published

Otso Huopaniemi’s article “Writing Through Contemporary Self-Translation: A Constructive Technogenetic Intervention” has been published by transcript Verlag in Digital Media and Textuality – From Creation to Archiving (ed. Daniela Côrtes Maduro).

More info

Live Writing Receptacle at Night of Philosophy Helsinki 1-2 Sept 2017

Performed by one human and a number of algorithms, Live Writing Receptacle parasitizes the Kiasma Museum lobby. It reflects the surrounding events and acts as a living receiver that turns what it sees, hears, and otherwise senses into improvised text. LWR is a poetic observatory that leaves traces of the possibility of this interaction.

Live Writing Receptacle on inhimillisen esiintyjän ja usean algoritmin esittämä teos, joka loisii Kiasman aulassa. Se heijastelee ympäröiviä tapahtumia ja toimii elävänä vastaanottimena, joka kääntää näkemänsä, kuulemansa ja muuten aistimansa improvisoiduksi tekstiksi. LWR on runollinen havaintoasema, joka jättää jälkiä tämän vuorovaikutuksen mahdollisuudesta.

More info

Full program

HS: “Yleisö todistaa Mind Machinessa ihmisen haurautta”

“Teos tuntuu mukavalta seurapeliltä, jollaiseen ei aikuisilla yleensä liikene aikaa”, Maria Säkö kirjoittaa.

Lue kritiikki

Mind Machine rehearsals underway in Kiasma

http://www.kiasma.fi/en/exhibitions-events/kiasma-theatre/otso-huopaniemi-machine-mind/

Photo: Pilvari Pirtola

Koneen mieli Kiasmassa, harjoitukset alkaneet

http://www.kiasma.fi/nayttelyt-ja-ohjelmisto/kiasma-teatteri/otso-huopaniemi-koneen-mieli/

Kuva: Pilvari Pirtola

 

Linguistic Overflow in Linguistic Capitalism

Otso Huopaniemi will present his paper “Linguistic Overflow in Linguistic Capitalism” at PSi#23 in Hamburg on Sunday, June 11, 2017. Conference program here

Abstract:

“The presentation focuses on the abundance of digitally mediated text prevalent in the media ecologies of the 21st century, which can be seen or rather bodily experienced to form a wave or overflow of encoded information, an overcrowding of text on ubiquitous screens. In particular, I will examine the excesses and leakages of machine translation, a performatively advantageous technology that creates massive amounts of textual noise or debris despite having developed tremendously since its early, World War II days. Multinational concerns such as Google “have created the first global linguistic market and demonstrated that linguistic capitalism is a lucrative business domain, one in which billions of dollars can be realized per year” (Kaplan 2014, 57). Machine translation, for its part, comes to the stage as a medium designed to provide global linguistic flow, manifest in Warren Weaver’s depiction of it as the “Tower of Anti-Babel,” a wondrous cosmopolitan system that overwrites global linguistic divides the origin of which are depicted already in Biblical myths. What was intended to create flow, ever easier crossing of linguistic, geographic, and cultural borders, tends in practice to create overflow in the form of textual haze that leaves the users of the technology—digital nomads, refugees, ordinary people—confronting new resistances. As an artistic researcher and performance-maker, I approach linguistic overflow in linguistic capitalism from the perspective of its implications are for performance and performative writing.”

 

Koneen mieli Digitaaliset karkulaiset -seminaarissa

Otso Huopaniemi ja Pilvari Pirtola esittävät näytteen Koneen mieli -esityksestään huhtikuun 6. päivänä 2017 Digitaaliset karkulaiset -seminaarissa Kiasmassa.

Lisätietoja

Mind Machine in Kiasma Theater May 19-21, 2017

No longer do we simply try to enhance ourselves and compensate for our shortcomings through technology, now we entangle ourselves ever more firmly in the technical systems we build. Machines read and write us just as we read and write them. In our profoundly algorithmic culture, what is the degree of our cyborgness is the question, not whether we are cyborgs or not. In this multidisciplinary performance, words uttered in response to unspeakable videos are again translated into video and back in a seemingly endless intersemiotic loop.

Mind Machine is after the traces of a human-technological experience in this automated world.

Working group: Otso Huopaniemi, Pilvari Pirtola, Heikki Paasonen, Joonas Pehrsson

Language: Finnish & English

More info

Koneen mieli 19.5.-21.5.2017 Kiasma-teatterissa

Enää emme yritä vain kehittää itseämme ja paikata puutteitamme teknologian avulla, vaan rakennamme teknisiä järjestelmiä joiden syleilyyn kietoudumme entistä tiukemmin. Koneet kirjoittavat ja lukevat meitä yhtä lailla kuin me kirjoitamme ja luemme niitä. Läpikotaisin algoritmisoituneessa kulttuurissamme kysymys ei enää ole, olemmeko kyborgeja vai emme vaan mikä on kyborgiutemme aste. Tämän monialaisen esityksen näennäisen loppumattomassa luupissa sanoinkuvaamattomista videoista lausutut sanat kääntyvät taas videoiksi ja takaisin.

Koneen mieli | Mind Machine on koneistuvan maailman inhimillis-teknisen kokemuksen jäljillä.

Työryhmä: Otso Huopaniemi, Pilvari Pirtola, Heikki Paasonen, Joonas Pehrsson

Kieli: suomi ja englanti

Lisätietoja

Mind Machine Premiering in ARS17

Mind Machine, a collaboration between Otso Huopaniemi and Finnish visual artist Pilvari Pirtola, is part of the ARS17 contemporary art exhibition in Kiasma, Helsinki.

Kiasma ARS17 Artists

Image: Pilvari Pirtola

Koneen mieli ARS17-ohjelmistossa

Otso Huopaniemen ja Pilvari Pirtolan yhteistyö Koneen mieli on tulossa ARS17-nykytaidenäyttelyn ohjelmistoon Kiasma-teatteriin.

Kiasma – ARS17-taiteilijat

Kuva: Pilvari Pirtola

Algorithmic Adaptations – Writing with and against the Intelligent Machine

Otso Huopaniemi gave a paper entitled “Algorithmic Adaptations – Writing with and against the Intelligent Machine” at the International Conference on Digital Media and Textuality, University of Bremen, on November 3rd, 2016.

Abstract: “I outline my understanding of how writing through digital media extends the practice of self-translation (an area which has recently attracted attention in translation studies) and writing in general. As an example of technogenesis, writing with and against the intelligent machine opens a wide spectrum of interaction where the human actor both adapts to and resists the influence of the digital media. Writing through this type of translation becomes a self-reflexive practice, in which the translation functions as a mirroring device that prompts the writer to return to the ‘original’ and then again to the ‘translation.’ Ultimately, the outcome is a back-and-forth process in which the binary between original and translation collapses.

Kohtauskaavio

Kuka tai mikä on tämän subjekti tai henkilö? Missä tai mistä käsin henkilö puhuu? Missä ajassa tai ajallisessa ulottuvuudessa? Ja lopulta, mitä subjekti täällä tekee? Nämä kysymykset ovat ensimmäisinä kaaviossani. Kohtauksen kartoittaminen, se on ensimmäinen tehtävä, olipa subjekti-henkilö kuka tai mikä tahansa. Hän tai se voi hyvin olla toistaiseksi nimeämätön. Toiseen tai kolmanteen kohtaukseen mennessä nimeäminen on suoritettu. Sillä ehdotan, ehkäpä näytelmäkirjailijalta yllätyksettömästi, että nämä osiot mielletään kohtauksiksi. Kolmekymmentä kohtausta jaettu neljään näytökseen, joista ensimmäinen alkaa tästä. Kohtauksen kartoittaminen on itse asiassa tilanteen kartoittamista, koska tilanteesta kirjoitus alkaa. Kirjoitus on tilannesidonnaista, riippumatta siitä miten haluton se on myöntämään sitä. Joten – siirryttäessä syvemmälle kaavioon – on otettava huomioon jännitteet, konfliktit ja sisäiset ristiriidat, joita ilman subjekti-henkilöt harvoin eksistoivat. Jännite on tässä selvästi nähtävissä, kaavion täyttämiseen tarvittavien nimien puutteena. Ilman toimijoita kohtaus ei ole vielä alkanut. Ja ehkä tämä ensimmäinen kohtaus ei ala ollenkaan. Olemmehan vielä prologin turvallisessa tyyssijassa. Siksi meiltä viedään myös konfliktit ja sisäiset antagonismit, paitsi niin kuin ne ilmenevät tässä monologimaisessa mutta subjektittomassa tekstissä. (“Me”, otaksun, täytyy tarkoittaa tässä meitä tämän purkautumisen katsojia.) Valtasuhteiden muutokset, kaavion puolivälin yllä, tuovat meidät paitsi kohtauksen ydinalueille myös sen antiikkiseen rakenteeseen, Aristoteleen kolmikantaan alkuineen, keskikohtineen ja loppuineen. Ne vievät suurimman osan kaavion keskiosasta. Niiden alle jää enää dramaattisten henkilöiden alituisen tarvitsevuuden jäsentely, suorasukaisten kysymysten muodossa. Mitä henkilöt haluavat toisiltaan? Miten he pyrkivät saamaan haluamansa? Mikä on ase, asenne, asema, ja asento? (Saraketta aselevolle ei ole.) Lopuksi kaavion viimeinen rivi on varattu näyttelemisen väitetysti vangitsevimpaan puoleen: henkilöiden ajatuksen ja teon väliseen eroon. Mitä he piilottavat, salaavat? Kuka tässä puhuu? Näillä draaman kyseenalaisilla parametreilla minä aloitan.

OH

Scene Chart

Who or what is the subject or character here? Where or from where is the character speaking? In what time or temporal dimension? And ultimately, what is the subject doing here? These are the questions on the top of my chart. Charting the scene, this is the first task, no matter who or what the subject-character is. S/he or it can well remain unnamed for now. By the second or third scene, naming will have been performed. For I propose to think of these sections as, perhaps unsurprisingly for a playwright, scenes. Thirty scenes divided into four acts, the first of which starts here. Charting the scene is, in fact, charting the situation, as situation is where writing commences. Writing is situational, no matter how reluctant it is to admit it. So one must consider, moving further into the chart, tensions, conflicts, and inner conflicts, all things subject-characters are rarely without. The tension here is plain to see, as lack of names to fill this chart. Without actors, the scene has yet to begin. And perhaps this first scene will not begin at all. We are, after all, in the safe haven of the prologue. Therefore we will be deprived also of the conflicts and inner antagonisms, except as they play out here in this monological-yet-subjectless text. (We, I take it, has to denote we the spectators of this unraveling.) Shifts in power relationships, or simply power shifts, positioned in the upper mid part of the chart, bring us not only to the core areas of the scene, but to its ancient structure, Aristoteles’ tripartite with its beginning, middle, and end. They occupy the centermost part of the chart. What remains below them is the structuring of the incessant neediness of dramatic characters, in the form of blunt questions. What do the characters want from each other? How do they go about getting what they desire? What is their weapon, attitude, position, and posture? (A column for cease-fire is nowhere to be found.) Finally, the very last line of the chart is reserved for what is purportedly the most compelling facet of acting: the difference between characters’ thought and action. What are they hiding, concealing? Who is speaking here? With these questionable parameters of drama I begin.

OH

Machine Reading/Word Cloud

Made using Wordle. Based on scene written by Josep García Caballero, Lee Meir, and Ania Nowak in love.abz (Theaterdiscounter, Berlin, 12.12.2013).

“Dear Rita” Published in Ruukku 5

Otso Huopaniemi’s research exposition Dear Rita has been published in the fifth edition of the online journal Ruukku – Studies in Artistic Research.

In their editorial, editors Mika Elo and Harri Laakso write:

Otso Huopaniemi’s exposition “Dear Rita” transforms the white page of the Research Catalogue platform into a stage upon which the conditions of communication and signification are anything but stable. The bottomless pit of the machinic dimension of writing emerges as a conversation contaminated by algorithmic processes. The context of this theme number, as well as the realization of the exposition within the parameters of the Research Catalogue platform, make Huopaniemi’s exposition a self-reflexive gesture that is of relevance in artistic research more broadly.

Click here to view exposition

Interview with Otso Huopaniemi on Kulturradiorbb

Otso Huopaniemi – finnischer Theaterautor und Performer

13.11.2015 | 04:58 Min. | Verfügbar bis 21.11.2015 | Quelle: Kulturradio vom rbb

Wer versucht, etwas im Internet übersetzen zu lassen, wundert sich oft, was dabei für ein Kauderwelsch herauskommt. Der Finne Otso Huopaniemi hat daraus eine Theaterperformance entwickelt: “(love.abz)³” ein Projekt, dass 13.11.-17.11.2015 im Theaterdiscounter zu sehen ist. Andrea Handels hat Otso Huopaniemi getroffen.

Im goldenen Ticket in Roald Dahls Charlie and the Chocolate Factory da steht:” in your wildest dreams you could not imagine that such things could happen to you”. Ich habe das mal in einen Internetübersetzer eingegeben und das kommt dann raus: „In Ihren kühnsten Träumen, konnte man sich nicht vorstellen, dass solche Dinge, könnte Ihnen geschehen.“ Ok inhaltlich ist man dran. Der Rest? Naja ist doch so: fast immer kommt mehr oder weniger Kauderwelsch aus diesen Übersetzungsmaschinen. Das hat den Finnischen Theaterautor und Performer Otso Huopaniemi sehr inspiriert und zu einer Reihe von Performances gebracht. „Love.abz“ heißt das Projekt. Und das feiert heute in Berlin seine letzte Premiere.

Andrea Handels ist den Ursprüngen des Projektes mal nachgegangen.

Andrea Handels: Am Anfang stand eine unglückliche Liebesgeschichte. Seine unglückliche Liebesgeschichte.

Otso Huopaniemi hatte an der Theaterakademie in Helsinki gelernt, den Stoff für seine Stücke aus seinem Leben zu schöpfen. Autobiographisches Schreiben. Und er hatte gerade eine große Enttäuschung erlebt.

Otso Huopaniemi: es war ganz schwierig dieses Stück zu schreiben. Weil es war eigentlich ganz schmerzhaft diese ganze Geschichte und frustrierend.

Andrea Handels: Eher spielerisch gab er den Text in ein Übersetzungsprogramm ein und war vom englischen Ergebnis frappiert.

Otso Huopaniemi : Es hat nicht nur die Oberfläche von diesem Text verändert. Sondern: in Finnisch gibt es ein Pronomen, das ist geschlechtsneutral und google-Translate hat das gar nicht verstanden. Es ist so: es hat das in jeder Szene anders übersetzt. Und das hat die ganze Geschichte, dieses ganze Liebesdreieck verändert. So es waren gar nicht zwei Männer und eine Frau sondern manchmal drei Frauen oder drei Männer oder zwei Frauen und ein Mann. So es war irgendwas ganz anderes.

Andrea Handels: Und dieses andere, eigene hat ihn inspiriert, mit den Übersetzungsprogrammen weiterzuarbeiten. Sie zu seinem Theaterthema zu machen. Inzwischen ist Otso Huopnaiemi 39 Jahre alt und Familienvater. Ein blasser, schmaler Mann. Er ist in New York und Helsinki aufgewachsen. Hat auch in beiden Städten studiert. Jetzt lebt er seit 4 Jahren in Berlin. Für einen der mit Sprache arbeitet eine Herausforderung.

Otso Huopaniemi: Ich habe ein ganz schlechtes Verständnis für deutsche Grammatik. Aber ich verstehe ganz viel. Ich höre Radio viel. Und meine Freundin ist Deutsche und spricht Deutsch mit unserer Tochter. Es ist diese graue Zone irgendwie, wo wir verstehen und benutzen: Aber ich habe nicht die Kontrolle über die deutsche Sprache. Obwohl ich das benutze.

Andrea Handels: Seit 5 Jahren beschäftigt Otso Huopaniemi sich ausschließlich mit seinem Projekt „love.abz“

Bringt Performer aus unterschiedlichen Ländern zusammen auf die Bühne. In den USA, England, Finnland und Deutschland. Es ist eine Mischung aus Schauspiel, live Schreiben und Interaktion mit den Computern, die die Zuschauer erleben. Die Performer sprechen in Mikrophone. Mittels Sprachsoftware werden die Texte aufgenommen, übersetzt und projiziert:

Otso Huopaniemi: es ist heutzutage so schnell und ganz einfach verschiedene textuelle Prozeduren zu machen im Internet. Aber wir wissen manchmal eigentlich gar nicht, was eigentlich da passiert. Und die Maschine versteht Sprache ganz anders als wir. Aber ich glaube, für Theater und Performance gibt es dieses Loch zwischen Sinn und Sinnlosigkeit. Das ist ganz fruchtbar.

Andrea Handels: Jetzt bei der Berliner Performance werden 10 Performer in 10 verschiedenen Sprachen agieren. Mehr als je zuvor. Dazu kommen fünf Netzstationen. Diese Aufführung soll Höhepunkt und zugleich Endpunkt von Otso Huopaniemis „love.abz“ Serie sein. Und wenn die abgespielt ist: was kommt dann?

Otso Huopaniemi: ich habe die Idee für eine Solo Performance. Ich würde das gerne machen. Und das hat auch mit Schreiben und Text zu tun. Aber nur 1 Person auf der Bühne. Das ist wieder ein anderer Blick auf die gleichen Probleme. Ich glaube ich muss immer mit Sprachen und Text arbeiten. Aber in verschiedenen Konstellationen und Kontexten. Das ist meine Arbeit. Und ich habe ziemlich viel zu tun.

Andrea Handels: Klar, dass auch seine Doktorarbeit, die er gerade parallel zu seiner Dozententätigkeit an der Theaterakademie in Helsinki schreibt sich mit diesem Thema beschäftigt. Ihr Titel: „von Maschinen übersetzt – Mein Stück zwischen den Sprachen.“

 

VERANSTALTUNGSHINWEISE

Zitty Stadtmagazin| Tagestipp | 12.-18. November 2015

Radio Interview with Meri Koivisto and Josep Caballero García

morgen:magazin | 09.11.2015 | multicult.fm

Spiel mit Sprachen: Im Theaterdiscounter in Mitte kehren ab Freitag zehn Personen, fünf Computer, neun Mikrofone und 11 Sprachen ein. Künstler aus vier Städten und zwei Kontinenten untersuchen unter der Leitung des finnischen Regisseurs Otso Huopaniemi in einer Performance die daraus entstehenden Sprachwirrnisse. Die finnische Schauspielerin Meri Koivisto und der spanische Tänzer und Choreograph Josep Caballero Garcia erzählen im Studio von einer künstlerischen Herausforderung.

Listen to interview

As podcast

 

Rehearsals for (love.abz)3 underway in Uferstudios

Blog Features love.abz Video

In a blog post on moravia.com, Tammi Coles writes:

“Otso Huopaniemi, a Finnish playwright, saw [playing with Google Translate] as an opportunity for artistic expression. He ran the full original Finnish text of his play An ABZ Of Love through Google Translate, rendering it in English, then transformed the output back into Finnish. Then, he translated the results into English once more, and back again, over and over.

Eventually, this gave rise to performances using the text altered by many passes through the Google Translate software. In love.abz, four different casts of actors use live machine translation to “explore the fragility of language, of understanding, of our ongoing relationship with machines, and [question] the notion of authorship as well,” according to an announcement for an April performance at Columbia University. An introductory video published by Mr. Huopaniemi — also a teacher at Columbia — says that the aim of the piece is to answer the question of what happens when humans are asked to work with machines to write drama. Having been staged in different locales around the world, the performance has grown to encompass different languages, and each performance forms a new link in the chain.”

Read full post

(love.abz)3 opens November 13 in Theaterdiscounter

(love.abz)3

Premiere: 13.11.2015
Weitere Vorstellungen 14.-17.11.2015

Im Theaterdiscounter

Die neue Performance von Otso Huopaniemi & Co., beginnt im Persönlichen und führt durch die Welt der Technologie und wieder zurück. Mit Spracherkennungs- und Übersetzungstechnologie erforscht (love.abz)3 das Menschliche in der Maschine und das Maschinelle im Menschen. Ausgehend von persönlichen Textfragmenten der Performer aus dem Probenprozess geht die Performance der Frage nach, was in einem fortlaufenden Übersetzungs- und Übertragungsprozess vom „Ursprungstext“ und vom „Klang der Stimme“ noch übrig bleibt. Zehn Performer aus vier Städten auf zwei Kontinenten bringen in (love.abz)3 fünf verschiedene Muttersprachen auf die Bühne. Zählt man die Sprache des Computers mit, sind es sogar sechs. Die Performance lädt ein, den Raum nach Belieben zu betreten und zu verlassen, während die Performer ihr kontinuierliches, teils humorvolles Spiel mit den Maschinen fortführen, die ihrerseits lautstärker und unberechenbarer werden, wenn die Datenverarbeitung an ihre Leistungsgrenze stößt und diese vielleicht sogar überschreitet.

A long journey from the personal to the technological and back culminates in (love.abz)3, a new performance piece by Otso Huopaniemi & Co. Using machine translation and speech recognition technology, the performance explores the human in the machine and the machinic in the human. Utilizing personal text fragments created by the performers in rehearsals, (love.abz)3 asks what remains of the “original” and of the “human voice” in a continuous live process of translation and transformation that all but erases its starting point. With ten performers from four cities on two continents, (love.abz)3 gives voice to five different native tongues – or rather six, as the computer has a language of its own. While the audience is free to roam in and out of the space, the performers continue their persistent, at times humoristic interaction with machines that become all the more vocal and unpredictable as their processors perform to the limit and perhaps beyond.

Konzept und Regie: Otso Huopaniemi | Bühne und Licht: Johannes Maas | Kostüm: Lee Meir | Produktion: Annett Hardegen | Assistenz: Roni Katz

Performance: Catherine Copplestone, Josep Caballero García, Emily Gleeson, Leo Kirjonen, Meri Koivisto, Alexander Komlosi, Lee Meir, Teemu Miettinen, Ania Nowak, Eeva Semerdjiev

Eine Produktion von Otso Huopaniemi in Kooperation mit dem Theaterdiscounter Berlin, gefördert durch die Kone Foundation (FIN), den Fonds Darstellende Künste e.V., den Regierenden Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten, die finnische Kulturstiftung SKR und das Finnland-Institut in Deutschland.

Does Internet make us more or less human?

Curious to read what Jean-François Boisvenue (PhD Candidate, Comparative Literature at the University of Montreal, Canada) has to say about love.abz in his paper “Does Internet make us more or less human? The answer of some performing artworks.” Hope it becomes available online soon!

Read abstract

Fonds Darstellende Künste Project Funding for (love.abz)³

Herzlichen Dank!

Projektförderungen des Fonds Darstellende Künste im Jahr 2015

Rehearsals for love.abz @ Barnard underway

Here’s an example of a rehearsal text from yesterday:

Austin Texas at night

stores are grieving

cars are streaming with tears address scratch that SCRATCH the scratch me.

Often times we are so conflicted

we go to church and we pray for forgiveness from our preacher

Austin went to church that day for he had internal and external help me father is what he wanted.

Austin: so…

Oh you are you are you yes yes yes yes yes.

Father: it’s okay.

Written by Catherine Copplestone, Emily Gleeson, Federico Rodriguez and Eeva Semerdjiev in Riverside Church, New York City.

love.abz @ Barnard

We’re thrilled to announce that the U.S.-based members of our team will perform love.abz in New York in April.

The performance is part of the Performance, Technology, Translation event organized by the Barnard Center for Translation Studies and the Department of Theatre. The event will also feature panel presentations by Rita Raley and W. B. Worthen.

Many thanks to Barnard College for the invitation and to the Kone Foundation and the Consulate General of Finland in New York for their generous support.

More info

 

Project Funding for (love.abz)³ from Finnish Cultural Foundation

Many thanks to the Finnish Cultural Foundation for its support of (love.abz)³ ! More information on the Autumn 2015 production coming soon.

Finnish Cultural Foundation grants 2015

TPs and IOAs in Supposed Disorder Published in Theater and Media

Otso Huopaniemi’s article TPs and IOAs in Supposed Disorder has been published by the Theatre Research Society of Finland in TEATTERI JA MEDIA(T) näyttämö & tutkimus 5 (Theater and Media – Stage and Research #5).

From the introduction to the bilingual publication (Google’s English translation below):

“Taiteilijoiden tekijälähtöisissä kirjoituksissa Otso Huopaniemi etsii näkökulmia vahvistuvaan digitalisoitumiseen sekä kykyyn hyödyntää teatterin ja median risteyskohtiin asettuvaa luovuutta. Huopaniemen tuotanto love.abz rikkoo tekstikeskeisen esittämisen konventioita puheentunnistusteknologian, Google-kääntäjän sekä esityksellisen kirjoittamisen (”live writing”) yhdistävällä dramaturgialla. Teknologian virhearviot, viestintä ei-inhimillisten tulkintaprosessien kautta ja edellä mainittuihin reagoivat inhimilliset impulssit nostavat esiin monimediaisen kommunikaation solmukohdat sekä mahdollisuudet uusien inhimillisten merkitysten luomisessa. Esiintyminen, kirjoittaminen ja sosiaalisten kokemusten synnyttäminen osin autonomisten digitaalisten toimijoiden kanssa voi samalla tuottaa oleellisia havaintoja luovan ja tulkitsevan inhimillisen toiminnan erityispiirteistä.”

“”Artists tekijälähtöisissä writings Otso Huopaniemi looking perspectives to strengthen the digitalisation and the ability to take advantage of holster theater and media intersections of creativity. Huopaniemi production love.abz violates the presentation of the text key conventions of speech recognition technology, Google Translate, and performative writing (” live writing “) connecting dramaturgy. Technology misjudgements, communication through a non-human interpretation of the processes and mentioned react to the human impulses raise hubs of a multimedia communication, as well as the possibilities for the creation of new human meanings. Participation, writing and creation of social experience in regard with the autonomous digital players can simultaneously produce essential findings of the special characteristics of creative and interpretative of human activity.”

 

 

 

Project Funding for (love.abz)³ from Berlin Senate

Many thanks to the Berlin Senate for its support! There is also some other good news from Germany for (love.abz)³. More info coming up soon…

Einzelprojektförderung 2015

Looking Forward to Experimenting with Speech-to-Speech Translation*

“In the 2013 version of the Gartner Hype Cycle for emerging technologies, we can see an important trend in speech-to-speech recognition technology (the translation of spoken words into text and back to speech in the translated language), which leads us to predict that in a few years’ time, we might see speech-to-speech or voice-based M[achine] T[ranslation] technology.”

Tiago Duarte, Rafael Prikladnicki, Fabio Calefato, and Filippo Lanubile: Speech Recognition for Voice-Based Machine Translation

*although this is basically what is already happening in love.abz, only in a step-by-step, “manual” format — going first from speech recognition to machine translation and then to text-to-speech — in anticipation of the future device that will do all this at once.

 

 

Kun tietokone saa viimeisen sanan | Wenn der Computer das letzte Wort bekommt

Maria Säkön arvio love.abz:n esityksistä Kiasma-teatterissa julkaistu Helsingin Sanomissa.

Deutsch Übersetzung:

love.abz. Finnische Premiere im Kiasma-Theater. Ausgangstext ist das Stück „ABZ der Liebe“, Übersetzung Google Translate. Konzept und Regie Otso Huopaniemi, Raum- und Lichtgestaltung Heikki Paasonen, Sounddesigner Joonas Pehsson.

Am Anfang stand eine bittere Erfahrung. Vielleicht eine Trennung, eine Dreiecksgeschichte, ein Riss in der Freundschaft.

Heraus kam eine Inszenierung mit dem Namen love.abz, deren Grundlage die Wechselwirkung von Mensch und Maschine bildet. Als Ausgangspunkt dient das von Otso Huopaniemi geschriebene Stück „ABZ der Liebe“. Sie wurde vorher in New York aufgeführt.

In der Aufführung sprechen zwei Männer und eine Frau. Die Repliken wurden von Google Translate auf finnisch und englisch übersetzt.

Auf der Bühne des Kiasma-Theaters sind drei Darsteller (Anna Maria Häkkinen, Leo Kirjonen und Alexander Komlosi), die Fortsetzungen des Stücktexts, der auf Bildschirme projiziert wird, improvisieren.

Huopaniemi lässt das Publikum losen, in welcher Reihenfolge welche Szenen gespielt werden und Teemu Miettinen schreibt auf einen Bildschirm noch die innere Stimme des Erzählers.

Die Spracherkennung des Computers wandelt Sprache in einen Text um, der voller Missverständnisse ist.

Ein „enigmatischer Mensch“ wird jetzt ein „minimalistischer Mensch“.

Der Name Zaida wird zum Ausdruck „side of“. Auch wenn die Fehler von einer Maschine kommen, sind in ihnen schnell sehr freudsche verborgene Bedeutungen zu sehen.

Am Ende lesen die Computerstimmen eine Szene auf englisch und finnisch.

Selbst ein kleiner Fehler kann den Tonfall der Szene ändern, und die Schauspieler fangen an, gegen die Maschinen zu kämpfen und ihnen nachzugeben. Gleichzeitig kommt einem die Aufführung schmerzlich bekannt vor. Die Menschen teilen ständig immer intimere Dinge offen im Netz, und sie verbreiten davon verschiedene Versionen im Cyberspace.

Die Aufführung wird trotzdem nicht unverständlich. Lediglich die Intensität nimmt zum Ende hin zu.

love.abz erinnert an die Art, wie der Pionier des britischen Avantgardetheaters Tim Etchell in seinen Arbeiten Aufführungskonventionen zerstört.

Die zentralen Fragen des zeitgenössischen Tanzes und Theaters sind die Verbindung des Menschlichen und Nichtmenschlichen, des Menschen mit Natur und Maschine.

love.abz gibt auf diese Diskussion seinen eigenen, urbanen Kommentar.

Die Künstler trauen sich Kontrolle abzugeben, ihr Ego zurückzustecken und die Maschinen die Karten mischen zu lassen. Das Ergebnis ist gar kein Scheckensszenario, in dem die Maschinen den Menschen entwürdigen, sondern ein humorvoller Kampf ums Überleben.

Übersetzung: Katja von der Ropp

Mekaaninen sihteeri taluttaa satunnaista puhujaa

Otso Huopaniemen love.abz:tä koskeva essee “Mekaaninen sihteeri taluttaa satunnaista puhujaa” on julkaistu Jumalainen näytelmä – Dramaturgisia työkaluja -teoksessa (Like, Helsinki, 2012). Kiitokset Davide Giovanzanalle avusta sekä Paula Salmiselle ja Elina Snickerille mainiosta toimitustyöstä.

Somewhere in Transition, Prelude to the Occupation

Thanks to Julia Lee Barclay-Morton for her blog post on love.abz @ Prelude.11:

“The other show that interested me was created by Otso Huopaniemi, a Finnish-American writer/director, in which he worked with 3 other performers, a laptop, Google Translate and voice recognition software.  This made the piece unpredictable, visible in its creation and showed the fragility of language, understanding and the strange persistence of our ongoing relationship with machines.  I can’t summarize the experience, but it was quite compelling to watch.  And it made everyone question the notion of authorship in an explicit way, which is always a good thing.  It is called love.abz so go see it when it’s completed.”