Live Writing Receptacle at Night of Philosophy Helsinki 1-2 Sept 2017

Performed by one human and a number of algorithms, Live Writing Receptacle parasitizes the Kiasma Museum lobby. It reflects the surrounding events and acts as a living receiver that turns what it sees, hears, and otherwise senses into improvised text. LWR is a poetic observatory that leaves traces of the possibility of this interaction.

Live Writing Receptacle on inhimillisen esiintyjän ja usean algoritmin esittämä teos, joka loisii Kiasman aulassa. Se heijastelee ympäröiviä tapahtumia ja toimii elävänä vastaanottimena, joka kääntää näkemänsä, kuulemansa ja muuten aistimansa improvisoiduksi tekstiksi. LWR on runollinen havaintoasema, joka jättää jälkiä tämän vuorovaikutuksen mahdollisuudesta.

More info

Full program